Sponsoravtaler – Merverdiavgift

1. Hva er merverdiavgift?

En avgift som næringsdrivende beregner og krever opp ved omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester.

 

2. Hvem er merverdiavgiftspliktige?

Alle som driver næring med omsetning og uttak over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

 

Spesialregel for frivillige organisasjoner (herunder idrettsorganisasjoner):

 

Må ha avgiftspliktig omsetning på mer enn kr 140.000,- i løpet av en 12-måneders periode. Hvis ikke skal det ikke beregnes mva på utgående fakturaer. Mulighet for forhåndsregistrering. Oppdeling i undergrupper mulig, men da krav til egne regnskaper, egne styrer og egne årsmøter.

 

3. Idrettens samarbeidsavtaler med næringslivet

 

3.1 Avgiftspliktige sponsorinntekter

Sponsorinntekter er i hovedsak avgiftspliktige ettersom gjenytelsen fra idrettsorganisasjonen er å anse som avgiftspliktige reklametjenester (markedsføringsrettigheter/eksponeringsrettigheter mv)

Eksempler:

- Rett til sponsorbetegnelse (hoved-/generalsponsor mv)

- Bruk av organisasjonens navn i ekstern markedsføring

- Bruk av utøvere i markedsføring

- Draktreklame, arenareklame, annonseplass i publikasjoner (eventuelt),

- Reklameinnstikk, profilering på organisasjonens brevark, hjemmeside mv

 

Unntak (ikke avgiftspliktig):

- Gaver (ingen gjenytelse eller gjenytelse av ubetydelig verdi)

 

3.2 Ikke-avgiftspliktige gjenytelser

Eksempler:

- Annonser i medlemsblad (max. inntil fire utgivelser pr år)

- Foredragsvirksomhet/utdanningsvirksomhet

- Rabattavtaler (når selve rabatten ikke må anses som betaling for sponsingen)

- Rett til deltakelse i lukkede fora (sponsormøter etc)

 

4. Praktiske konsekvenser

 

- Sponsor vil oftest få fradrag i sitt mva-oppgjør, dvs ingen kostnad for han, dog viktige unntak for banker og forsikringsselskaper.

 

- Idrettslag kan få fradrag for mva beregnet på varer/tjenester til bruk for oppfyllelse av sponsoravtalen (eventuelt forholdsmessig)

- Faktura som sendes ifm sponsoravtalene bør settes opp med fordeling iht avgiftspliktige og avgiftsfrie ytelser

 

- Utenlandske sponsorer: Hovedregel = avgiftsfritt (konkret vurdering må gjøres)

 

- ”Barteravtaler”: Idrettslag og sponsor må sende faktura til hverandre. Oppgjør skjer gjennom levering av naturalytelse fra sponsor.(Se eget tema i Klubbpakka)