Sjekkliste i forbindelse med ansettelse av ny trener/person relatert til sport

Finne riktig person:

 

Utlysning av stilling, evt. undersøke i markedet

Intervjuer

Undersøk de aktuelle kandidatene:

 

Sjekk referanser (minimum fire referanser og gjerne noen andre enn søker har oppgitt)

Sjekk med tidligere klubber i kandidatenes nærområde e.l.

Sjekk med NGTF og evt. NIF

Finn informasjon om kandidatene på internett (inkludert sosiale medier)

 

Når riktig person er funnet:

 

Vurder hvilken avtaleform som skal benyttes (fast eller midlertidig)

Trenere kan ansettes midlertidig

Vurder avtalens varighet (vanlig å ansette fra ett til tre år)

Tenk gjennom hvilke arbeidsoppgaver vedkommende skal utføre

Lag stillingsinstruks som et vedlegg til arbeidsavtalen

Bruk standardavtalene på Klubbpakka, og tilpass etter behov

 

Når ansettelsesavtalen er inngått/signert, må det innhentes politiattest dersom det er krav til dette (ved arbeid knyttet til mindreårige eller funksjonshemmede).

 

Se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

 

«Omboarding»: Introduser arbeidstaker for ansatte, styret og eventuelt medlemmer mv. med beskrivelse av arbeidsoppgaver og evt. tidligere erfaring (på hjemmeside, felles møte e.l.).