Treneravtaler

Treneravtaler er normalt midlertidige med en varighet på tre år. Det er ikke uvanlig at avtalen blir avsluttet i avtaleperioden, så det er vesentlig at oppsigelsesvilkårene er gjennomtenkte og nøye regulert i avtalen.

Både trener og klubb ønsker forutsigbarhet, normalt ved langvarig avtale og lav terskel for oppsigelse i avtaleperioden. Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern innebærer imidlertid at klubben ikke kan si opp avtalen uten å ha saklig grunn til det, og terskelen for det er høy. Samtidig har klubben et behov for at treneren ikke skal kunne si opp avtalen i avtaleperioden (pga forutsigbarhet og salgspotensialet). Det er derfor vanskelig å ivareta begge partenes ønske om tilstrekkelig forutberegnlighet, og partene har direkte motstridende interesser i kontraktsforhandlingene.
 

Det tilbys en rekke standard treneravtale i «markedet», og vi understreker i den forbindelse at klubben må være bevisst på sin rolle som arbeidsgiver og premissleverandør hva gjelder valg av standardavtale. I tillegg er det helt avgjørende at klubben «skreddersyr» standardavtalen ut fra klubbens behov (og resultatet av forhandlingene med treneren). En slik «skreddersøm» må gjøres i samarbeid med en advokat med god erfaring innen arbeidsrett, idet dette er en rekke fallgruver innen dette området. Dersom oppsigelsesvilkårene for eksempel ikke er riktig balansert mellom partene, kan viktige kommersielle bestemmelser bli ansett som ugyldige og retten til for eksempel «videresalg» av treneren kan gå tapt.

Vår erfaring er at klubbene kan spare mye penger på en god prosess rundt 1) avtaleinngåelsen og 2) avtaleopphør. 

Relevant lovgivning