Velkommen til Klubbpakka.no

Velkommen til Klubbpakka!

Klubbpakka vil spare deg og klubben din for mye tid og penger.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatfirma Kleven & Kristensen spesielt rettet mot idrettslag/klubber og andre organisasjonsledd tilsluttet NIF.

Klubbpakka vil bidra til at klubben din opptrer korrekt og hensiktsmessig hva gjelder lover og regelverk innenfor idretten og samfunnet for øvrig, samt gi deg tilgang til standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag. I tillegg finner du i Klubbpakka en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til.

Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter man har behov for både som ansatt og tilitsvalgt innen idretten, for eksempel treneravtaler, ansettelses-/oppdragsavtaler og sponsoravtaler. Videre inneholder Klubbpakka en utførlig juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel kommentarer til NIFs lov og lovnormen for idrettslag (der lovutvalgets behandling av saker er knyttet til hver enkelt bestemmelse), innføring i "idrettens" plikter som arbeidsgiver, idrettens forsikringer samt erstatningsansvar og skatte- og merverdiavgiftsspørmål innen idretten. Se nærmere om innholdet i menyvalget.

Klubbpakka er et resultat av vår over 15 års lange erfaring som advokater for NIF, særforbund og klubber. Klubbpakka vil bli oppdatert jevnlig i henhold til aktuelle lovendringer slik at brukerne til enhver tid er oppdaterte i forhold til gjeldende regelverk. Klubbpakka er også et ”levende” produkt, det vil si at nye aktuelle juridiske problemstillinger og standarddokumenter vil inkorporeres fortløpende.

Vi kan for øvrig informere om at Norsk Toppfotball, Divisjonsforeningen og flere særforbund har kjøpt tilgang til Klubbpakka for sine medlemsklubber, dvs at alle deres medlemsklubber kan benytte Klubbpakka vederlagsfritt.