Bestill Klubbpakka

Ved å trykke på "Bestill" aksepterer du som bruker brukeravtalen 

Brukeravtale

Brukeravtale for tilgang til ”Klubbpakkas” produkter og innhold. Ved å benytte ”Klubbpakkas” produkter og innhold aksepterer klubben, eventuelt annet organisasjonsledd tilsluttet NIF, å være bundet av bestemmelsene i denne avtalen slik de fremgår under. Les derfor denne avtalen nøye før du tar ”Klubbpakka” i bruk.

 

Ved bestilling vil du få tilsendt  faktura for første abonnementsperiode. Passord vil oversendes når fakturaen er betalt. 

1. Definisjoner
”Dato for aksept" betyr den dagen da Bruker aksepterer Avtalen ved å betale fakturaen. ”Avtalen” betyr herværende avtale. ”Klubbpakka” betyr alt innhold som blant annet standarddokumenter, artikler mv. som er tilgjengeliggjort på ”www.klubbpakka.no” og ”www.kleven-kristensen.no” med tilhørende undersider. ”K&K” betyr Advokatfirma Kleven og Kristensen ans, org nr: 984 884 311. ”Brukeren” betyr det organisasjonsleddet som har betalt, og omfatter alle ansatte og tillitsvalgte i organisasjonsleddet. ”Abonnementsperiode” betyr den perioden Brukeren har tilgang til Klubbpakka (1 år av gangen).

2. Brukerens tilgang til produkter og innhold
Brukeren får tilgang til Klubbpakka og rett til å anvende Klubbpakka i sin virksomhet i Abonnementsperioden (se pkt. 4 angående bruk av standarddokumenter ved opphør av abonnementsperioden). Denne bruksretten gjelder kun Brukeren og kan ikke overdras til andre.

K&K overdrar ingen immaterielle rettigheter til Klubbpakka gjennom denne Avtalen. Kopiering fra Klubbpakka er forbudt, dog slik at Klubbpakkas standarddokumenter kan lastes ned og benyttes av Bruker. Videreformidling eller tilgjengeliggjøring av Klubbpakkas innhold, standarddokumenter eller annet til andre er strengt forbudt og kan medføre både et strafferettslig ansvar og et erstatningsansvar. Ved slik videreformidling eller tilgjengeliggjøring plikter Brukeren under enhver omstendighet å betale en konvensjonalbot til K&K stor kr 5 000 pr tilfelle.

3. Varighet og oppsigelse
Denne Avtalen løper fra faktura er betalt, og Avtalen forlenges automatisk for ett år av gangen dersom Brukeren ikke sier opp Avtalen skriftlig senest 1 måned før utløpet av Abonnementsperioden. 

4. Opphør av abonnement
Ved opphør av denne Avtale er Brukeren forpliktet til å avstå fra å benytte alt materiale hentet fra Klubbpakka, herunder Klubbpakkas standarddokumenter. Dokumenter som Brukeren har implementert i sin virksomhet, kan også benyttes etter at abonnementet er opphørt.

5. Rekrutteringsbonus

Brukere som rekrutterer nye klubber mottar en bonus på kr. 750,- pr klubb. Den nye klubben må oppgi hvilken klubb som anbefalte Klubbpakka når Klubbpakka bestilles, slik at vi vet hvem som skal motta bonusen. Bonusen utbetales senest innen 2 uker etter at den nye klubben har betalt.