top of page

Innhold

Innholdet i Klubbpakka er på det nåværende tidspunkt som følger:

 

1. Ofte stilte spørsmål med svar (FAQ)

2. NIFs lov - Kommentarer (til kapittel 2, 10, 11, 13 og 14)

3. Lovnorm for idrettslag - Kommentarer til alle bestemmelser (§ 1 - § 22)

4. Nærmere om dugnadsplikt

5. Styremedlemmers oppgaver og ansvar, med følgende artikler:

- Styremedlemmers oppgaver og ansvar

- Hvordan skrive styreprotokoll?

6. Underslag innen idretten

7. Idrettslag som arbeidsgivere, med følgende artikler:

- Innledning - Idrettslag som arbeidsgiver

- Fritak for arbeidsgiveravgift i særskilte tilfeller

- Adgang til midlertidige ansettelser

- Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker (konsulent)

- Arbeidstillatelse for idrettsutøvere og trenere

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

8. Skatt, merverdiavgift og gaver mv, med følgende artikler: 

- Idrettslagenes skatteplikt

- Utøveres og tillitsvalgtes skatteplikt

- Lønn, utgiftsgodtgjørelse og arbeidsgiveravgift

- Gaver til idrettslag

- Generelt om idrettslag og mva

- Mva i forhold til leverandøravtaler

- Mva i forhold til utstyr, anlegg og billetter

- Mva og idrettsanlegg - innretning og vilkår

9. Forsikringer innen idretten

10. Seksuell trakassering

11. Ulike støtteordninger innen idretten 

12. Politiattester innen idretten

 

Vi har også blant annet utarbeidet følgende standardavtaler:

1. Ansettelsesavtale (engelsk og norsk)

2. Midlertidig ansettelsesavtale (engelsk og norsk)

3. Midlertidig ansettelsesavtale for trenere (engelsk og norsk)

4. Oppdragsavtale for trenere (engelsk og norsk)

5. Sponsoravtale

6. Sponsoravtale for utøvere (med klubb som part)

7. Overgangsavtale (fotball)

8. Gjeldsbrev 

9. Styreinstruks og saksbehandlingsregler for styret

10. Fullmaktsreglement (årsmøte - styret - administrasjon)

11. Styreprotokoll

12. Årsmøteinnkalling

13. Saksliste til årsmøte

14. Årsmøteprotokoll

15. Årsberetning

16. Forretningsorden

17. Instruks valgkomite

18. Instruks kontrollkomite

19. Forretningsorden

20. HMS-plan for idrettslag

21. Oppsigelsesbrev

22. Innkalling til drøftelsesmøte

23. Protokoll fra drøftelsesmøte

 

I tillegg finner du nyttige linker til artikler, lover og standardokumenter (utarbeidet av UDI, NFF, NIF etc.) samlet på ett sted, noe som sparer deg og idrettslaget for tidkrevende søkearbeid på nett. 

 

bottom of page