Om klubbpakka

Velkommen til Klubbpakka!

Dette produktet vil spare deg for mye tid og penger. I tillegg vil klubben din opptre korrekt ift. lover, regler og avtaler dersom du følger vår råd og benytter våre standardavtaler.

Husk at en advokattime normalt koster mellom kr. 1500-2500 (eks mva.), og at det raskt koster over 5000 kr (eks mva) å få utarbeidet en avtale.

Klubbpakka gir deg en rekke standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag. Vårt advokatkontor har benyttet svært mange timer på å lage disse standarddokumentene.

I tillegg inneholder Klubbpakka en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbpakka er derfor en svært billig investering for alle klubber. Klubbpakka vil gi deg trygghet!

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF. Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter man har behov for som ansatt eller tilitsvalgt innen idretten. Videre inneholder Klubbpakka en utførlig juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel kommentarer til NIFs lov og lovnormen for idrettslag (der lovutvalgets behandling av saker er knyttet til hver enkelt bestemmelse), innføring i "idrettens" plikter som arbeidsgiver, idrettens forsikringer samt erstatningsansvar og skatte- og merverdiavgiftsspørmål innen idretten. Se nærmere om innholdet i menyvalget.

Klubbpakka er et resultat av vår over 10 års lange erfaring som advokater for NIF, særforbund og klubber. Pål Kleven og Tomas Kristensen har bistått NIF med revisjon av NIFs lov siden 1999 og har også deltatt i utformingen av lovnormene for alle organisasjonsledd.Klubbpakka vil bli oppdatert jevnlig i forhold til alle aktuelle lovendringer slik at brukerne til enhver tid er oppdaterte i forhold til gjeldende regelverk. Lovendringer fra Idrettstinget i mai 2011 er allerede innarbeidet i Klubbpakka. Klubbpakka er også et ”levende” produkt, det vil si at nye aktuelle juridiske problemstillinger og standarddokumenter kan inkorporeres etter hvert.

Vi kan for øvrig informere om at Norges Tennisforbund har kjøpt tilgang til Klubbpakka for alle sine medlemsklubber, dvs at alle tennisklubber kan benytte Klubbpakka vederlagsfritt.