top of page

Krav etter idrettens regelverk

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt en rekke krav som alle idrettslag er forpliktet til å følge. Nedenunder har vi laget en oversikt over hvor man kan finne NIFs lov og lovnormer, kommentarutgave til NIFs lov og andre viktige retningslinjer og dokumenter/informasjon.

Artikler

bottom of page